MİMAR VE MÜHENDİSLERİN BULUŞMA NOKTASI

Özellikle son zamanlarda mimar ve mühendisler arasında adından çok bahsettiren Mimar ve Mühendisler Grubunu (MMG) incelemeye aldım. MMG Grubu Genel Başkanı Murat Özdemir ile grubun içeriğinden, üstlendiği misyondan ve gelecekle ilgili neler yapmak istedikleri ile ilgili çok özel bir röportaj yaptım.

İnşaat Mühendisi olan Murat Özdemir’ in MMG yolculuğunu araştırdığımda hayatında birçok başarıya imza atan sayılı insanlardan biri haline geldiğini gördüm. Kariyerinde, İnşaat Mühendisliğinin haricinde 2004 yılında MMG’ ye üye olup, 2007-2009 döneminde İnşaat Komisyonunda görev almış, 2009-2011 yılları arasında İnşaat Komisyonu Başkanlığı, 2011-2013 döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği ve bu arada 2013 yılında da Yeryüzü Mühendisleri Derneğinin Kurucu Başkanlığını yapmış. Sonrasında 2013 yılında MMG Genel Başkanı seçilmesinin ardından Yeryüzü Mühendisliği Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesinde de Şehircilik üzerine doktora yapıyor. İş hayatında da 2001 yılında kendi firmasını kurarak Proje Yönetimi, Müşavirlik ve Taahhüt işlerinde faaliyet gösteren Özdemir’in, kendini geliştirmeye çalışan  ve sürekli proje geliştiren bir başarı hikâyesi var.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) ile ilgili çok özel sorular sordum ve MMG Genel Başkanı Murat Özdemir’ in cevapları;

  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) başkanı olarak amaçlarınızdan ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

MMG, 1996 yılından beri dernek statüsünde faaliyet gösteren bir Sivil Toplum Kuruluşudur. MMG’ nin kuruluş ve faaliyet amacını özetlemek gerekirse “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun” hükmünü meslek alanında icra etmek, grubumuz üyeleri arasındaki mesleki dayanışmayı tesis ederek üyelerimizin ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır.

Hedefimiz ise, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen, üyelerimizin ve toplumumuzun gelişmesinde etkin rol alan, kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerine devam eden, sadece üyelerimiz ve taraftarlarımız arasında değil, tüm toplum nezdinde saygın bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

  • Kaç üyeniz bulunmakta? Üyelik için şartlarınız nelerdir? MMG Grubunuza üye olanlar ne tür avantajlar kazanmış olur?

MMG olarak şubelerimiz başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya, Samsun ve Diyarbakır’da bulunmaktadır. Batman’da da temsilciliğimiz aktif olarak hizmet vermektedir. 3.000 civarında kayıtlı üyemiz, onun dışında da 10.000 civarında faaliyetlerimizi takip eden takipçilerimiz vardır.

Grubumuza üye olmak için, kanunun gerektirdiği şartları sağlamakla birlikte  Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, fen ve teknik eğitim fakülteleri mezunu veya meslek yüksek okullarının teknik bölümü mezunu olmak gerekli. Ayrıca mevcut üyelerimizin de referansını arıyoruz. Bu kapsamda üyelerimizden tanıdığı olmayan ama derneğimize üye olmak isteyen arkadaşlarımızı önce gönüllü üye statüsünde faaliyetlerimize hem katılmaya hem de katkı sağlamaya davet ediyoruz. Bu süreçte hem onlar bizi ve çalışmalarımızı hem de biz onları tanıyoruz ve sonrasında üyelerimizden referans bulması da sorun olmuyor. Bir de normal üyelerimiz için, uzun zamandır değişmeyen aylık 30.-TL aidatımız var. Aidatı öğrenci ve gönüllü üyelerimizden almıyoruz.

Grubumuza üye olanlar öncelikle grubumuzun yönetim organlarında ve komisyonlarında görev alabilme imkânına sahip olabilmektedirler. Ayrıca, 2 ayda bir, bir dosya konusu ile çıkardığımız “Mimar Mühendis Dergimizi” üyelerimize gönderiyoruz. Konusunda uzman siyasi ve bürokratları ağırladığımız kahvaltılı toplantılarımızdan ve diğer etkinliklerimizden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Onun haricinde şimdilik 5 vakıf üniversitesi ile yaptığımız protokollere göre bu üniversitelerimizin yüksek lisans ve doktora programlarından belli indirimlerle yararlanabiliyorlar. Şimdi de başta sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerdeki firmalarla yaptığımız ve yapacağımız protokollerle üyelerimize indirimler sağlayacağız.

Ama bunların hepsinden daha önemlisi almaktan ziyade vermeyi önemseyen, mesleği, ülkesi ve toplumu adına söyleyeceği sözü, derdi olan, bir şeyler yapmak isteyen meslektaşlarımız için proje geliştirebilecekleri, üniversitelerle ortak çalışma yapabilecekleri ve çözüm önerilerini ilgili yetkili mercilere ulaştırabilecekleri, bir nevi bilgilerinin zekâtını verebilecekleri bir platform sunuyoruz

.

  • MMG Grubu olarak etkinliklerinizden bahseder misiniz?

Etkinliklerimizin ana omurgasını iki ayda bir, bir dosya konusu ile çıkardığımız dergimiz oluşturuyor. Dergimizde işlediğimiz dosya konu ile ilgili olarak bir üniversitede panel düzenleyerek konun etraflıca tartışılmasına çalışıyoruz. Ayda bir düzenlediğimiz kahvaltılı toplantılarımızda da siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından konuklarımızı ağırlayarak üyelerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca 15 günde bir dernek merkezimizde daha dar dairede yaptığımız biz bize konuşmalarla da çeşitli alanlarda tecrübe paylaşımı imkanı buluyoruz. Bunların haricinde özellikle öğrenci üyelerimize yönelik sektörümüzdeki önemli firmalara veya projelere teknik geziler düzenliyoruz. Yine öğrenci üyelerimize staj yeri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz eğitimlerle de gerek meslek içi gerek meslek dışı alanlarda üyelerimizin bilgi ve becerilerini arttırmaya çalışıyoruz.

Derneğimizde ayrıca, gerek bu faaliyetlerimizi organize etmek gerekse kendi uzmanlık alanlarında çalışmalar yürütmek üzere oluşturulmuş komisyonlarımız bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi mimarlık ve mühendislik çok disiplinli bir alan. Derneğimiz bünyesinde bütün mühendislik, mimarlık ve meslek yüksek okullarından mezun olup bu disiplini alan meslektaşlarımıza aramızda yer vermek istiyoruz. Zaten bu kapsamda üyelerimiz arasında başta İnşaat, Elektrik ve Makine mühendisleri ile Mimarlar ve Şehir Plancıları olmakla birlikte Jeofizik, Harita, Çevre, Gıda, Bilgisayar gibi mühendislik dallarında arkadaşlarımız da bulunmaktadır. Komisyonlarımız öncelikle kendi meslek alanlarında önemli gördükleri konular ve sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak üzere teşkil edilmiştir. Komisyonlarımız meslek bazlı olduğu gibi, üyelerimizin önemli gördükleri konularda yapmak istedikleri çalışmalarla ilgili olarak proje veya konu bazlı da kurulabilmektedir. Bu yönü itibariyle komisyonlarımızın esnek bir yapısı vardır.

  • Öğrencilere burs yardımında bulunuyor musunuz? MMG Grubundan burs almak isteyenler size nereden ve nasıl başvuruda bulunabilirler?

Aslında burs verme noktasında kaynaklarımız fazla olmadığı için çok yoğun olarak burs veremiyoruz. Ancak üyelerimiz arasında bu yönde tasarrufta bulunmak isteyenlerle ilgili olarak burs verebilmeleri yönünde yardımcı oluyoruz. Öncelikle ve özellikle de yüksek lisans ve doktorada yapılan çalışmalara burs vermeyi tercih ediyoruz.

Bir de bu sene özellikle yurt içinde veya yurt dışında kongrelere katılmak isteyen yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarımıza kongre çalışmaları için maddi katkı sağlamak noktasında çalışmalar yapıyoruz.

Burs başvurusunda bulunmak isteyen arkadaşlarımız, web sayfamızdaki ilgili bölümden başvurularını yapabilirler.

  • Yeni mezun olmuş Mimar ve Mühendis meslektaşlarınıza birkaç tavsiyede bulunmak ister misiniz?

Mühendislik aslında farklı türleri ile hayatımızın her alanında hizmet veren, çok disiplinli bir alan. Aynı zamanda tüm mühendislik disiplinleri sürekli ve çok çabuk şekilde değişim ve gelişim göstermektedir. Onun için aslında öğrenmek ve kendini geliştirmek sürecinden mezun olmak söz konusu değil. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız sadece örgün eğitimden  mezun olmuşlardır ama gerek piyasa gerekse mesleki ihtiyaçlara göre kendilerini geliştirme ve eğitme süreci devam etmektedir. Bunun için sürekli okuma ve araştırma halinde olmalılar ve yaptıkları işin ciddiye alarak alanlarında kendilerini sürekli geliştirmelidirler. Genelde iş verenlerde özellikle de kamu için “işin ehline verilmesi” gerektiğini söyleriz. Bu söylem elbette doğrudur ve iş verenlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Ancak bu aynı zamanda iş talep edenlere de işin gerçekten ehli olmak noktasında bir sorumluluk yüklemektedir.

İş hayatının başında genç meslektaşlarımız, işlerini gerçekten sahiplenmeli ve ne alacağım hesabından ziyade kuruma, işime, mesleğime ben ne verebileceğim hesabı içerisinde olmalılar. Bu şekilde çalıştıkları takdirde yaptıkları işin hem maddi hem de manevi olarak karşılığını aldıklarını göreceklerdir.

Mühendislerde genelde bir an önce kendi işini kurma düşüncesi de çokça bulunmaktadır. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için girişimcilik elbette çok önemlidir ancak özellikle ticarete atılacak olan arkadaşlara, hem işleri ile ilgili hem de ticaretin kendi kuralları ile ilgili yeterli tecrübeyi edindikten sonra ve ihtiyatlı ve temkinli bir şekilde kendi işlerine yönelmelerini öneririm.

İş hayatında işi ile ilgili bilgi sahibi olmanın yanında özellikle bizim meslektaşlarımız için insani ilişkiler ve yönetim becerileri de büyük önem arz etmektedir. Bu beceriler de başta Sivil Toplum Kuruluşları gibi yapılarda ve sosyal ortamlarda gelişmektedir. Onun için genç meslektaşlarımıza bir tavsiyemde kendi profesyonel iş hayatının dışında sosyal faaliyetlere de yer vermeleri, bunu hem kendi gelişimleri için hem de toplum için bir sosyal sorumluluk görevi olarak görmeleridir.

  • Birazda mimar ve mühendislerin çalışma koşullarından bahsedelim. Neler söylemek istersiniz?

Mühendisler iş hayatının hemen her alanında faaliyet gösterdikleri için çalışma şartları da branşlarına ve iş yerlerine göre büyük değişim göstermektedir. Hem kamuda hem özel sektörde fabrika, ofis gibi ortamlarda düzenli mesai saatleri ve standart çalışma koşulları içerisinde çalışma imkanları olduğu gibi özellikle inşaat sektöründe taşrada, şantiyede düzensiz ve yoğun mesai saatlerinde ve çok da rahat sayılamayacak çalışma ortamları da söz konusu olabilmektedir. Mühendisliğin standart olmayan bu çalışma koşulları, aslında kişinin kendi fıtratına uygun çalışma ortamları bulabilmesine de imkan sağlamaktadır, dolayısıyla mühendisler için dinamik bir çalışma hayatı söz konusudur.

  • MMG olarak gerçekleştirmek istediğiniz projelerinizden bahseder misiniz?

MMG olarak ilgi alanımız içerisindeki konularda gerek meslektaşlarımızı ve kamuoyunu gerekse kanun koyucu ve uygulayıcıları gördüğümüz aksaklıklar konusunda uyarmak veya daha iyi neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde bulunarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla rutin faaliyetlerimize zaten devam ediyoruz. Bu faaliyetlerimiz kapsamında, 2016 yılının Mart ayı içerisinde Yerel Kalkınma Derneği ile birlikte bir Yerel Kalkınma Kongresi ve Mayıs ayı içerinde de Yer Bilimleri Zirvesi hazırlıklarını yürütüyoruz. Onun haricinde 2016 yılı MMG’nin kuruluşunun 20. yılı. Bu vesile ile de sektörümüzle ilgili “EN” leri seçeceğimiz bir MMG 20. yıl ödülleri projemiz var. Bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de vefa’dır. Bu kapsamda, biz de meslek büyüklerimizle ilgili, hem mesleğimize sağladığı katkıları tekrar hatırlayacağımız hem de genç mühendislere güzel örnekleri göstereceğimiz “Vefa Programları” düzenleme çalışmamız var. Bir yandan faaliyetlerimizi gerçekleştirirken diğer yandan da etkinliğimizi ve faaliyetlerimizi ülke geneline yaymak için belli bir program dahilinde büyükşehirlerimizde şube ve diğer şehirlerimizde temsilcilikler açarak teşkilatlanma çalışmalarımız da devam edecektir.

Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi üyelerimize indirim sağlamak adına, başta sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerdeki firmalarla protokoller yapıyoruz. Bu indirim ağını da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

  • Okuyucularımıza vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak neler eklemek istersiniz?

Öncelikle bize yer ayırdığınız için, okuyucularınıza da kıymetli vakitlerini ayırıp söyleşimizi okudukları için teşekkür etmek istiyorum. Bizim MMG ailesi olarak bizimle çalışacak, üyemiz olacak arkadaşlarımızda gözettiğimiz tek bir konu var. O da bu toprakların değerlerine saygılı, bu millet ve bu ülkenin gelişimi için samimi endişeleri ve dertlerinin olması. Bu niyetle ülkemizin kalkınması, mesleklerinin sorunlarının giderilmesi ve kendilerini geliştirme gayretler içerisinde çalışacak bütün meslektaşlarımızı MMG ailesine katılmaya davet ediyoruz.

Bu söyleşimizin son sözlerini de,  genelde faaliyetlerimizde yaptığım konuşmaların sonunu bağladığım gibi bağlamış olayım;

Bu vesile ile, Mimar ve Mühendisler Grubu olarak, her zaman ülkemiz adına değer üretmeye, dönemimize şahitlik yaparken olumlu gelişmeleri müjdelemeye ve duyurmaya, yanlış gördüğümüz uygulamalar hakkında da uyarıcı olmaya çalışırken her faaliyetimizde HİKMETİ gözeterek İMAR edici olacağımızı ve ürettiklerimizi toplumumuzla  İHSAN’la paylaşacağımızı ifade etmek istiyor sizlere ve okuyucularınıza bir kez daha teşekkür ediyorum.