LDY0001 – Yatırımcı aranıyor – Medikal ürünlerin üretimi / Looking for investor – Production of medical products

Looking for investor

Business : Production of medical products

Location: Turkey

CODE: LDY0001 (You can send mail by specifying the code number)

EXPLANATION

OUR PRODUCTS ARE READY FOR MANUFACTURING AND LICENSE OF PRODUCTS. PRODUCTION – IF YOU WANT TO MAKE INVESTMENT
1) Baticonol 10%
Antiseptic Solution: For disinfection of surgical sites and for antiseptic washes
2) Baticonol Scrub 7.5%
Antiseptic Solution: For disinfection of surgical sites and for antiseptic washes
3) Savlodex Concentrate
Salvodex Concentrated Medical Instrument Disinfectant is a concentrated, fragrant disinfectant, which is strongly bound to the surface with its crystalline ammonium compound and bisbiguanide structure.
4) Chlorlanol% 4 CHLORHEGXIDINE
Hygienic / Surgical hand, skin and wound circumference washing;
used in hygienic washing of surgical areas before surgery
5) Oxygenated Water
Cleaning the skin around the wounds on the skin, skin
disinfection of wounds and abrasions around
6) Zefiran
Antiseptic Solution: skin, mucous membrane, pre-operative hand and glove cleaning, bladder, urethra and vaginal wash
Used as.
7) Hand-skin disinfectant
Injection in clinics and practices
to maintain and maintain personal hygiene, especially in winter, in schools and in public transport
Preventing the spread of flu diseases, such as surgery, intensive care services and practices
It is used in all places where hand and skin hygiene is needed after common use of all kinds of vehicles in public places in order to prevent the transmission of infectious disease in the public areas.
8) Hand skin tem. Gel (disinfectant)
Tools AF ready to use disinfectant
It is used wherever fast disinfection is needed.
9) Glycerin
9) Sweet Almond Oil
10) MASSAGE OIL
11) ACETONE
12) Formaldhyd% 37
Formaldhyd 10%
13) Ultrasound Gel
14) Laser Hair Removal
15) Liquid Vaseline
solid
16) BLOCK PARAFIN
17) Distilled Water
18) Ethyl alcohol 96%
19) Novadex G.A
20) Silver Nitrate pen
Silver Nitrate Rod
21) EEG paste
22) Glucose
23) Thermo Gel (boxed)
24) ANTI-FREEZING MEMBRANE WIPE
25) Nasal Spray / Drop
26) Bit Spray / shampoo

 

GERİ DÖN

Yatırımcı aranıyor

Konu: Medikal ürünlerin üretimi

Lokasyon: Türkiye

KOD:LDY0001 (Kod numarasını belirterek mail yollayabilirsiniz)

AÇIKLAMA

ŞU ÜRÜNLERİN İMALATI VE RUHSATLANDIRMASI İÇİN EKİBİM HAZIR. ÜRETİM- YATIRIM YAPMAK İSTEYEN OLURSA GÖRÜŞELİM:
1)Baticonol %10
Antiseptik Çözelti: Ameliyat bölgelerinin dezenfeksiyonunda ve antiseptik yıkamalar içindir
2) Baticonol Scrub %7,5
Antiseptik Çözelti: Ameliyat bölgelerinin dezenfeksiyonunda ve antiseptik yıkamalar içindir
3) Savlodex Konsantre
Salvodex Konsantre Tıbbi Alet Dezenfektanı katerner amonyum bileşiği ve bisbiguanid yapıda, lipofilik özellikleriyle yüzeye kuvvetle bağlanan, konsantre, hoş kokulu bir dezenfektadır
4) Chlorlanol %4 CHLORHEGXİDİNE
Hijyenik/Cerrahi el, cilt ve yara çevresi yıkamalarında;
ameliyat öncesi, ameliyat bölgelerinin hijyenik yıkamalarında kullanılır
5) Oksijenli Su
Cilt üzerindeki yaraların çevresinin temizlenmesi, cilt
üzerindeki yara ve sıyrıkların çevresinin dezenfeksiyonu
6) Zefiran
Antiseptik Çözelti: cilt, mukoz membran, ameliyat öncesi el ve eldiven temizliğinde, mesane, üretra ve vijinal yıkamadan niseptikdezenfektan
olarak kullanılır.
7) El-cilt dezenfektanı
Klinik ve muayenehanelerde enjeksiyon, fonksiyon öncesi antiseptisinde
kişisel hijyeni korumada ve sürdürmede, özellikle kış aylarında, okullarda ve toplu taşıma alanlarında
gribal hastalıkların yayılmasını önlemede, ameliyat, yoğun bakım servisleri ve muayenehaneler gibi riskli
alanlarda para kullanan herkesin bulaşıcı hastalığa yakalanmasını önlemede umuma açık yerlerde her türlü aracın ortak kullanımından sonra el ve cilt hijyeninin gerek görüldüğü tüm yerlerde kullanılır.
8) El cilt tem. Jel (dezenfektan)
Tools AF kullanıma hazır dezenfektan
Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır.
9) Gliserin
9) Tatlı Badem Yağı
10) MASAJ YAĞI
11) ASETON
12) Formaldhyd %37
Formaldhyd %10
13) Ultrasound Jel
14) Lazer Epilasyon
15)Sıvı vazelin
katı vazeline
16) BLOK PARAFİN
17) Distile Su
18) etil alkol %96
19) Novadex G.A
20) Gümüş Nitrat kalem
Gümüş Nitrat çubuk
21) EEG paste
22) Glikoz
23) Thermo Gel ( kutulu )
24) ANTİ FREEZİNG MEMBRANE MENDİLİ
25) Burun Spreyi/Damlası
26) Bit Spreyi/şampuanı

 

TURN BACK