BİYOLOJİK PAKET ARITMA ÜNİTELERİ – ÖZEL İMALAT / BIOLOGICAL PACKAGE TREATMENT UNITS – CUSTOM MANUFACTURING

Fiyat için sorunuz / Ask for price;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

BİYOLOJİK PAKET ARITMA ÜNİTELERİ

Evsel nitelikli atık suların biyolojik yöntemlerle arıtılması amacıyla tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir.

Bu sistemleri atık suların arıtılması çalışmalarında %80-99 arasında BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) giderme verimi elde edilmiştir.

Standart paket sistemlerimiz 50 ila 600 kişilik olarak tasarlanmıştır.

Kapasite  artışı, ilave  paket  ünite  ile  kolaylıkla  sağlanabilmektedir. Biyolojik  arıtma  ünitelerimiz  evsel  nitelikli  otel, yazlık, fabrika evsel  atık sularının  arıtımı  yanı sıra; küçük debilerde  gıda, meyve-sebze  işleme, mezbahane gibi  sanayi  tesislerinin  endüstriyel  atık sularının  arıtımı  amacıyla da  kullanılmaktadır.

 

BIOLOGICAL PACKAGE TREATMENT UNITS

It is a compact treatment plant designed for biological treatment of domestic wastewater.

BOD (Biochemical Oxygen Demand) removal efficiency of 80-99% was obtained in the treatment of these systems

Our standard package systems are designed for 50 to 600 people.

Capacity increase is easily achieved with additional package unit. Our biological treatment units, as well as domestic hotel, summer, factory domestic wastewater treatment; It is also used for the treatment of industrial wastewater of industrial plants such as food, fruit and vegetable processing and slaughterhouses.