DANIŞMANLIK / CONSULTANCY - Biyosidal Ürün Danışmanlığı / Biocidal Product Consultancy

DANIŞMANLIK / CONSULTANCY – Biyosidal Ürün Danışmanlığı / Biocidal Product Consultancy

 

Bilgi İçin Sorunuz / Ask For Information;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

Biyosidal Danışmanlığı / Biyosidal Danışmanlık/Biyosidal Ürün Ruhsatı

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

31.12.2009 tarihinde 27449 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 21.12.2011 tarihinde 28149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle değişliğe uğrayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında üretici, ithalatçı veya dağıtıcıların biyosidal ürünleri piyasaya arz edebilmeleri için yönetmelik usullerine göre ürünlerini ruhsatlandırmaları, etiketlerini hazırlamaları ve onaylatmaları gerekmektedir.

 

Bu Alanda Verilen Hizmetlerimiz;

  • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
  • Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) sertifikalı personellerce hazırlanması
  • Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
  • Yetkilendirilmiş Laboratuarlarda ki analiz işlemlerinin takibi
  • Teknik dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
  • Etkili takip ve sonuçlandırma
  • Genel Danışmanlık