DANIŞMANLIK / CONSULTANCY - Tıbbi Cihaz Üretimi / Medical Device Production

DANIŞMANLIK / CONSULTANCY – Tıbbi Cihaz Üretimi / Medical Device Production

Tıbbi Cihaz Üretimi konusunda başlangıçtan bitişine kadar yanınızdayız.

We are at your side from the beginning to the end regarding Medical Device Production.

Bilgi İçin Sorunuz / Ask For Information;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

Tıbbi Cihaz Üretimi

GÜNCEL YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK, TIBBİ CİHAZ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİNİZ İÇİN SİZLERE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ.

 • Firma Kaydı,
 • Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Alımı ve Süreç Takibi,
 • Tıbbi Cihaz Belge Elektronik ve Fiziki Kaydı (EC,KK,DoC),
 • Tıbbi Cihaz Kaydı,
 • Etiket Düzenleme,
 • Uygunluk Beyanı Hazırlama,
 • Kullanma Kılavuzu Hazırlama,
 • Stok Bildirimleri,
 • Üretim/İthalat Bildirimleri,
 • Verme/Alma Bildirimleri,
 • Teknik Servis Kaydı,
 • Teknik Servis Personel Kaydı,
 • Barkod Alımı,
 • SGK Onayı,
 • Teknik Dosya Hazırlama

 

Medical Device Production

IN ACCORDANCE WITH CURRENT REGULATION, WE ARE READY TO GIVE YOU REQUIRED SUPPORT FOR YOUR MEDICAL DEVICE-RELATED OPERATIONS.
 • Company Registration,
 • Obtaining Medical Device Sales Center Authorization Certificate and Process Tracking,
 • Medical Device Document Electronic and Physical Record (EC, KK, DoC),
 • Medical Device Registration,
 • Label Editing,
 • Preparing Declaration of Conformity,
 • Preparing User Guide,
 • Inventory Notifications,
 • Production / Import Notifications,
 • Export / Import Notifications,
 • Technical Service Registration,
 • Technical Service Personnel Registration,
 • Barcode Purchase,
 • SGK Approval,
 • Technical File Preparation