DANIŞMANLIK / CONSULTANCY - Yerli Malı Belgesi ve Kapasite Raporu Danışmanlığı / Domestic Goods Document and Capacity Report Consultancy

DANIŞMANLIK / CONSULTANCY – Yerli Malı Belgesi ve Kapasite Raporu Danışmanlığı / Domestic Goods Document and Capacity Report Consultancy

 

Bilgi İçin Sorunuz / Ask For Information;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

DANIŞMANLIK / CONSULTANCY – Yerli Malı Belgesi ve Kapasite Raporu Danışmanlığı / Domestic Goods Document and Capacity Report Consultancy

YERLİ MALI BELGESİ
Yerli malı belgesi almak LABDANIŞMANLIK ile artık çok kolay. Zaman kaybetmeden bize ulaşın, yerli malı
belgesi almanız için gerekli işlemlere hemen başlayalım.
Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından
teklif edilen malın Yerli Malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesidir.
Ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve
Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve
ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.
Yerli Malı Belgesi alımı aşamasında en çok dikkat edilmesi gereken husus Ek Hesap Cetveli’dir.
Farklı sekmelerden, ithal ve yerli girdi şeklinde ayrılarak oluşan bu cetvelde, Yerli Malı Belgesi almak
istediğiniz ürüne ait girdileriniz bulunur.
Bu girdiler, farklı bölümlerde ibraz edildikten sonra, Yerli Katkı Oranı hesaplanır. Bu oran %51 ve
üzerini sağlıyorsa, ürününüz ile ilgili Yerli Malı Belgesi almaya hak kazanırsınız.
Başvuru yapılıp Yerli Malı Belgenizin onaylanmasının ardından belgenizi 1 yıl boyunca
kullanabilirsiniz. Yerli Malı Belgesi için Ek süre alınmamaktadır. Belge süresi sona erdiğinde, belge
için tekrar başvuru yapılmaktadır.
İşletmelerin Yerli Malı Belgesi alımında bir danışmanlık firması ile çalışması için birçok neden vardır.
Bunlardan en önemlisi de firmaların içinde Yerli Malı Belgesi başvuru ve hesaplama işlemlerini kısa
sürede çözebilecek hazır bir ekibin bulunmaması gelmektedir. Buna karşılık danışmanlık firmaları size
Yerli Malı Belgesi alımı işlemlerini çok kısa bir sürede ve cüzi maliyetlerle alabilmektedirler.
KAPASİTE RAPORU
İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve
tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgileri gösteren bir belgedir.
Kapasite raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve
Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;
Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında
Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve kapatmalarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,
Kullanılmaktadır.
LABDANIŞMALIK olarak siz değerli paydaşlarımızın ihtiyaç duydukları Kapasite Raporlarının alınması,
Kapasite Raporu yenilemesi ve Kapasite değişikliklerinin güncellenmesi konusunda danışmanlık
hizmeti vermektedir.