EVSEL ATIK SU ARITIMI – ÖZEL İMALAT / DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT – CUSTOM MANUFACTURING

Fiyat için sorunuz / Ask for price;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

EVSEL ATIK SU ARITIMI

Küçük, orta ve büyük ölçekteki yerleşim alanları için evsel atıksuların arıtımında anahtar teslimi tesisler kurmakta ve bu konuyla ilgili gerekli her türlü hizmeti sunmaktadır. Evsel atıksu arıtımı konusuyla ilgili olarak ön arıtma ekipmanları (ızgara, elekler, kum tutucu, ön çökeltme havuzları), biyolojik arıtma prosesleri (aktif çamur, biyofiltre), çamur arıtımı üniteleri (havalı, havasız çamur çürütme, filtrepres ve çamur kurutma yatakları) yer almaktadır.

Nüfusu 600 kişiye kadar olan köy, yazlık site, otel vb. küçük yerleşimlerde evsel atıksu atıksu arıtımında Biyolojik Paket Tesislerle çözüm olanağı sunmaktadır.

 

DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT

It establishes turnkey facilities for the treatment of domestic wastewater for small, medium and large scale residential areas and provides all necessary services related to this subject. Pre-treatment equipment (grating, sieves, sand trap, pre-settling ponds), biological treatment processes (activated sludge, biofilter), sludge treatment units (air, airless sludge digestion, filter press and sludge drying beds) are included in the subject of domestic wastewater treatment.

Population up to 600 people in villages, summer sites, hotels and so on. In small settlements, domestic wastewater provides solution with Biological Package Facilities for wastewater treatment.