Ters ozmos – ÖZEL İMALAT / Reverse osmosis – CUSTOM MANUFACTURING

Fiyat için sorunuz / Ask for price;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

Ters ozmos

Ters ozmos, doğal olarak bilinen ozmotik basıncın, yüksek basınç kullanılarak tersine uygulanmasıdır.

Ozmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona basınç uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters ozmos kurulmuş olur. Böylece çözülmüş minerallerden suyun ayrıldığı; su arıtım tekniği ortaya çıkmıştır.

 

Ters ozmos sistemleri kuyu suyu ve yüzey suyu yanı sıra deniz suyu gibi yüksek tuzluluktaki suların arıtımında da kullanılmaktadır.

Ters ozmosların çalışma prensibi; Ön arıtmadan geçirilen besleme suyunun yüksek basınç pompası ile membranlardan geçirilerek, % 40-75 oranında geri kazanımı ile arıtılarak üretime verilmesidir. Bu geri kazanım oranlarında, arıtma verimi ise % 90-99,4 arasında değişmektedir.

 

Reverse osmosis

Reverse osmosis is the reverse application of naturally known osmotic pressure using high pressure.

When pressure is applied to the concentrated solution having a high osmotic pressure, the passage of water reverses and the reverse osmosis is established. Thus, water is separated from dissolved minerals; water treatment technique has emerged.

Reverse osmosis systems are used in the treatment of high salinity water such as well water and surface water as well as sea water.

Working principle of reverse osmosis; Pre-treatment feed water is passed through membranes with high pressure pump, 40-75% recovery and treatment is given to the production. At these recovery rates, treatment efficiency varies between 90-99.4%.