Yüzeysel Havalandırıcılar – ÖZEL İMALAT / Surface Aerators – CUSTOM MANUFACTURING

Fiyat için sorunuz / Ask for price;

info@labdanismanlik.com

Fiyat:
Click to add this item to cart.

Açıklama

Yüzeysel Havalandırıcılar

Aktif çamur proseslerinde, atmosferdeki havayı havuz derinliğine vererek havuzun karışmasını ve dolayısıyla oksijen transferini sağlayan mekanik ekipmanlardır.

Aeratörler; motor, redüktör, gövde, şaft ve fan gibi parçalarından oluşmaktadır.

1,5 kW- 45 kW aralığında değişen güçlerde imal ettiğimiz aeratörler; her türlü biyolojik arıtma proseslerinde, aerobik çamur stabilizasyonunda, havuz ve lagünlerin havalandırılmasında, dere, nehir, göl v.b. Tabii su rezervlerinin havalandırılmasında , her türlü gazların sıvılara transferi için güvenle kullanılabilir.

İmalatını yapmış olduğumuz aertörler;

* Sabit aeratörler
* Yüzer aeratörler (Dubalı) olmak üzere iki ayrı modelde üretilmektedir.

 

Surface Aerators

In activated sludge processes, they are mechanical equipment that provides the mixing of the pool and thus oxygen transfer by giving the atmosphere air to the depth of the pool.

Aerators; motor, reducer, body, shaft and fan.

Aerators manufactured in varying powers in the range of 1,5 kW- 45 kW; in all kinds of biological treatment processes, aerobic sludge stabilization, aeration of pools and lagoons, streams, rivers, lakes etc. It can be used safely for the transfer of all kinds of gases to liquids in the ventilation of natural water reserves.

The aertors we have manufactured;

* Fixed aerators

* Floating aerators (with pontoon) are produced in two separate models

 

TREATMENT EQUIPMENT / ARITMA EKİPMANLARI