ETÜV - STERİLİZATÖR - KURUTMA FIRINI

Etüv, sterilizatör, inkübatör, otoklav

Etüvler,

Etüvler, Sıcak hava fırını, bir tür kuru ısı sterilizasyonudur. Bu nedenle aynı zamanda sterilizatör anlamına da gelmektedir.

Etüvlerin sıcaklık aralığı 50-250 dereceye kadardır.

Etüvler ile İnkübatörler arasındaki en büyük fark; İnkübatörler 80 derece de işlem görürken, Etüvler 50-250 dereceye kadar kullanım olanağı sağlar.

Kuru ısı sterilizasyonu, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında erimeyecek, tutuşmayacak veya şekil değiştirmeyecek malzeme üzerinde kullanılmaktadır. .

Etüvler de kuru madde miktarı gibi testler yapıldığı gibi, sterilize etmek için de kullanılır.
Sıcak hava fırınında genellikle sterilize edilen malzemeler şunları içerir:
· Cam eşyalar ( beher, balon joje, petri kapları, şişeler, pipetler ve test tüpleri gibi)
· Tozlar (nişasta, çinko oksit ve sülfadiazin gibi)
· Yağ içeren malzemeler
· Metal ekipman, spatül, maşa, neşter, makas ve bıçaklar gibi

Price:
-