İNKÜBATÖR

İnkübatör,

İnkübatörler, laboratuvarlarda hücre kültürlerinin veya mikrobiyolojik kültürlerin seyrini yönetmenin yanı sıra büyümeye de oldukça yardımcı olan mucizevi cihazlardır.

İnkübatörler ile etüvler arasındaki en büyük fark; Etüvler 50-250 derece de işlem görürken, İnkübatörler 80 dereceye kadar kullanım olanağı sağlar.

İnkübatörler, genellikle uygun sıcaklık, nem ve havalandırma seviyeleri gibi, organizmanın büyümesi için doğal ortamı taklit eder. Ayrıca inkübatörler bakteriyolojik çalışmalar için büyük önem taşır.

İnkübatörler genel olarak, tıp laboratuvarında, gıda ve ilaç çalışmalarında kullanılmaktadır.

Price:
-