STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI VE 5P MODELİ


Amaçları;

 • İnsan Kaynağının Sağlanması
 • Stratejik yönetime entegre olmak
 • Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek
 • Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek
 • Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak
 • Çevresel değişimlere uygun hareket etmek
 • Yöneticilerin katılımını sağlamak
 • Stratejik planları eyleme dönüştürmek

5P Modeli;

 1. İnsan Kaynakları Psikolojisi; İnsanlara nasıl değer verilmesi ve onurlandırması gerektiğini açıklar.
 2. İnsan Kaynakları Politikaları; Yetenekli insanların işe alınması, çalışanların verimliliğinin artırılması, maliyetlerin azaltılması, iç ve dış çevrenin iyi analiz edilmesi, iş güvenliğine gereken önem verilmesi, çalışan sirkülasyonunun azaltılması ve yetenekli kişilere kariyer imkanlarının sunulması.
 3. İnsan Kaynakları Programları; İş ihtiyaçlarının gerektirdiği stratejik örgütsel değişim çabalarını başlatarak bunu yaymak ve destekleyerek özel tasarlanmış koordineli insan kaynakları çabalarıdır.
 4. İnsan Kaynakları Uygulamaları; Yönetsel ve operasyon roller , liderlik için gerekli bir unsur olarak motivasyonunu sağlar.
 5. İnsan Kaynakları Prosesleri; Etkinliklerin nerede, nasıl, ne zaman yer alacağını belirler.